Osstell Connect

Ekosystem för tandimplantat

bd+briefcase

Osstell

Osstell Connect - Väljer rätt implantat som läker snabbare

När en tand går förlorad är tandimplantat en räddning för många. Många gånger blir det så bra att det känns som dina egna tänder, då titanet i implantatet har en unik förmåga att växa samman med käkbenet. Men att välja rätt implantat och hantera läkningsprocessen är komplext. Osstells produkter hjälper tandläkare bättre planera och bedöma läkningsprocessen och gör livet lite lättare för patienten.

Från mun till moln

Avgörande för en lyckad implantatbehandling är implantatstabilitet – även kallad osseointegration. Osstells unika instrument mäter stabilitet i implantat för att bedöma rätt tidpunkt för att sätta in tänder. För att bygga vidare på all den kunskap och data om läkningsprocessen utvecklades produktfamiljen med ett nytt uppkopplat instrument Osstell Beacon och en redesign av deras molntjänst Osstell Connect.

Samlad data hjälper fler patienter

Osstell Beacon, ett handhållet instrument, registrerar stabiliteten hos implantat och skickar denna till Osstell Connect i molnet.

Tillsammans samlar dessa produkter in data om osseointegration och visualiserar läkeprocessen på ett enkelt sätt. Osstell Connect ger möjligheten för fler tandläkare att genomföra en komplicerad behandling. Det blir som att ha en erfaren tandläkaren vid sin sida och säkrar att rätt beslut tas vid rätt tidpunkt.

bd+briefcase Projekt

Resvinn - Mindre svinn, mera mat

Metoder för att minska matsvinnet i Sverige.

bd+briefcase Project

Traceability for a Circular Future

Possibilities for a traceability system for electronics and their components

bd+briefcase Project

Video App for Journalists

Clipsk makes it quick and easy to create content on the go

bd+briefcase Project

WWFs Food Calculator

Managing your kitchen climate goals

bd+briefcase Project

Osstell Connect

Ekosystem för tandimplantat

bd+briefcase Project

Framtidens skogsbruk

Skonsam och automatiserad trädplantering