Hoppa till innehåll

Energiresilient vardag

Visioner för en vardag med begränsad el

Energimyndigheten

Att designa för framtiden

Föreställ dig en framtid med ett helt fossilfritt energisystem i kombination med extremväder. I en sådan framtid kommer tillgången till el inte vara helt tillförlitlig. Samtidigt är vår vardag, med ständig uppkoppling, mer beroende av el än någonsin. Detta scenario är utgångspunkten i forskningsprojektet “Design för en energiresilient vardag”, ett samarbete mellan Chalmers, RISE och Boid, som undersökte hur ett gott vardagsliv kan se ut när tillgången till el är begränsad.

Foto: Daniel Engvall

Boostbox som lyser med en vev för att få energi

Tänk vardag istället för kris

Strömavbrott i framtiden behöver inte vara en kris, utan kan vara en naturlig del av din vardag. Då kan inte krislådan vara gömd i en garderob, utan behöver vara nära till hands i vardagen, alltid redo. Boostbox, en prototyp vi tog fram för användartest är just det - en lampa, högtalare och radio med ett stort inbyggt batteri. När elen går kan du utföra de viktigaste sysslorna även med apparater som kräver mer effekt, såsom en vattenkokare eller stavmixer. Tar batteriet slut kan du veva Boostboxen för att generera mer energi till det allra viktigaste.

Energikassen

Mat är en viktig del i att skapa en bra vardag. Inte bara för att få näring utan också för att hålla humöret uppe och umgås. Men för vissa är det kanske viktigt att äta just klockan 18. Eller kanske känns det inte som en riktig måltid om den inte är varm?

Vi testade hur olika hushåll kan träna på att laga energiresilient mat med “Energikassen”, en matkasse med ingredienser och recept för fem måltider som kräver lite eller ingen el att tillaga. Många av matvarorna klarar sig dessutom bra utan kyl eller frys.

Energikassen är framtagen i samarbete med Hanna Olvenmark från Portionen under tian.

Foto: Daniel Engvall

Utställningen Unplugged

Inom forskningsprojektet arrangerade vi utställningen “Unplugged” på designmuseum Rian i Falkenberg och Form/Design Center i Malmö. Där visade vi upp de idéer och prototyper som forskningen resulterade i. Till exempel bjöds besökarna in till vad som vid första anblick ser ut som ett helt vanligt kök. Men vissa detaljer i inredningen och produkterna antyder att något är annorlunda; besökarna mötte en alternativ vardag i ett kök anpassat för när tillgången till el inte är tillförlitlig. Vi ville väcka tankar kring hur vi förbereder oss att bli mer energiresilienta, både i det egna hemmet och tillsammans med andra.

Foto: Daniel Engvall

Så här kan du blir mer resilient

Ladda ner vårt energiresilienta vardagspusslet och reflektera över hur du kan blir mer förberedd för att leva ett gått liv i framtiden.

Med hjälp av våra recept kan du också träna på att laga god mat oavsett om det finns mycket eller lite el.

Foto: Daniel Engvall

Vill du veta mer?

Kontakta Katharina Merl, designforskare på Boid. Nu fortsätter projektet i Nog!? - En designutforskning av tillräcklig och rättvis energianvändning. Dessutom söker projektgruppen ytterligare medel för att vidareutveckla Boostboxen, så att de konkreta resultaten kan bli till nytta för samhället.

Projektet faller inom ramen för Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram Design för en energieffektiv vardag som finansierar tvärvetenskaplig forskning som kombinerar energiforskning med design- och beteendevetenskap. SVID koordinerar programmet.

bd+briefcase Projekt

Resvinn - Mindre svinn, mera mat

Metoder för att minska matsvinnet i Sverige.

bd+briefcase Projekt

Spårbarhet för en cirkulär framtid

Möjligheter för ett spårbarhetssystem för elektronik och dess komponenter

bd+briefcase Projekt

Videoapp för journalister

Clipsk gör det snabbt och enkelt att klippa klipp på språng.

bd+briefcase Projekt

WWFs matkalkylator

Klarar din måltid klimatmålen?

bd+briefcase Projekt

Osstell Connect

Ekosystem för tandimplantat

bd+briefcase Projekt

Laddstationskartan

Fler laddstationer och mindre laddångest

bd+briefcase Projekt

Energiresilient vardag

Visioner för en vardag med begränsad el

bd+briefcase Projekt

Från meningslös väntan till meningsfull förberedelse

Sensorer hjälper patienter med bröstcancer att förbereda sig för strålningsbehandling

bd+briefcase Projekt

Framtidens skogsbruk

Skonsam och automatiserad trädplantering i projektet BraSatt