Hoppa till innehåll

Spårbarhet för en cirkulär framtid

Möjligheter för ett spårbarhetssystem för elektronik och dess komponenter

Vinnova

Person som håller i en iPad-liknande prototyp som visar webbapplikationen Keep - Keeping Electrical and Electronic Products.
Återvinning som visar elektronikavfall.

Från produktion till återvinning

Elektroniskt och elektriskt avfall (e-avfall) är en av de snabbast växande avfallsströmmarna på planeten med 50 miljoner ton e-avfall som genereras varje år. Endast en bråkdel av allt detta avfall hamnar på återvinningsanläggningar. Detta får förödande konsekvenser för vår planet och hälsan för människor som tar hand om avfallet. En spårbarhetslösning kan ha fördelar för alla aktörer under hela produktens livscykel, från tillverkare till materialåtervinnare.

Hållbar produktion

Med ett spårbarhetssystem kan användarna få information om materialinnehållet i produkter, inklusive konfliktmineraler och sällsynta jordartsmetaller, och därigenom identifiera exakt var olika komponenter har producerats och monterats samt under vilka sociala förhållanden. Genom att förse både köpare och konsumenter med den informationen möjliggör vi lättare identifiering och köp av hållbara produkter.

Ökad återanvändning

Ett spårbarhetssystem kan dessutom tillhandahålla reparationsverkstäder, renovatörer med information om till exempel tidigare reparationer, skadeanalys, produkt- och komponentvärden, tillgång på reservdelar och reparationsinstruktioner. Med den informationen kommer produkter att hålla längre och det blir lättare att hitta nya användare till dem.

Förbättrad materialåtervinning

Genom mer korrekt information om vilka material en produkt består utav desto bättre blir sorteringen och materialutvinningen när produktens kommit till en återvinningscentral. Att minska avfallet från elektronisk utrustning är ett av de viktigaste målen för EU:s direktiv för elektriska och elektroniska avfall (WEEE).

Dator-liknande prototyper som visar webbapplikationen Keep.

bd+briefcase Projekt

Resvinn - Mindre svinn, mera mat

Metoder för att minska matsvinnet i Sverige.

bd+briefcase Projekt

Spårbarhet för en cirkulär framtid

Möjligheter för ett spårbarhetssystem för elektronik och dess komponenter

bd+briefcase Projekt

Videoapp för journalister

Clipsk gör det snabbt och enkelt att klippa klipp på språng.

bd+briefcase Projekt

WWFs matkalkylator

Klarar din måltid klimatmålen?

bd+briefcase Projekt

Osstell Connect

Ekosystem för tandimplantat

bd+briefcase Projekt

Laddstationskartan

Fler laddstationer och mindre laddångest

bd+briefcase Projekt

Energiresilient vardag

Visioner för en vardag med begränsad el

bd+briefcase Projekt

Från meningslös väntan till meningsfull förberedelse

Sensorer hjälper patienter med bröstcancer att förbereda sig för strålningsbehandling

bd+briefcase Projekt

Framtidens skogsbruk

Skonsam och automatiserad trädplantering i projektet BraSatt