Hoppa till innehåll

Laddstationskartan

Fler laddstationer och mindre laddångest

Energimyndigheten och Naturvårdsverket

Person som håller i en iPad-liknande prototyp som visar webbapplikationen Laddstationskartan.
Logotyperna för Klimatklivet, Naturvårdsverket och Energimyndigheten.

Interaktiv karta över laddstationer

Kort räckvidd och ont om eluttag är det sämsta med att äga elfordon enligt färska undersökningar. För att det ska vara smidigt att köra elfordon i hela Sverige har Energimyndigheten och Naturvårdsverket (Klimatklivet) samarbetat med Boid för att skapa en interaktiv karta som ger en tydlig överblick över befintliga och nya laddstationer samt avståndet mellan dem.

Komplex data på ett enkelt sätt

Utmaningen var att göra omfattande och komplex data enkel att förstå samtidigt som vi behövde säkerställa att informationen var uppdaterad från flera olika datakällor. Vi har utvecklat kartan från grunden med hjälp av användarstudier och samråd med experter inom området, design av funktioner och gränssnitt (UX/UI) samt mjukvaruimplementering i form av en webbapplikation.

Smidigt med agil process

Syftet med kartan har utvecklats över tiden - från att ursprungligen handla om att granska ansökningar i efterhand har den nu blivit ett viktigt verktyg för att kunna ta rätt beslut om var stationer ska byggas. Vi har därför arbetat med en agil process där Boid i rollen som produktägare presenterat olika förslag som vi gemensamt har diskuterat. Uppdraget har gett oss djup kunskap om kartvisualisering, effektiv hantering av många kartlager och integration av datakällor med olika strukturer.

Är du nyfiken på hur laddinfrastrukturen ser ut hos dig?

Besök vår interaktiva karta och se var du hittar laddstationer nära dig.

bd+briefcase Projekt

Resvinn - Mindre svinn, mera mat

Metoder för att minska matsvinnet i Sverige.

bd+briefcase Projekt

Spårbarhet för en cirkulär framtid

Möjligheter för ett spårbarhetssystem för elektronik och dess komponenter

bd+briefcase Projekt

Videoapp för journalister

Clipsk gör det snabbt och enkelt att klippa klipp på språng.

bd+briefcase Projekt

WWFs matkalkylator

Klarar din måltid klimatmålen?

bd+briefcase Projekt

Osstell Connect

Ekosystem för tandimplantat

bd+briefcase Projekt

Laddstationskartan

Fler laddstationer och mindre laddångest

bd+briefcase Projekt

Energiresilient vardag

Visioner för en vardag med begränsad el

bd+briefcase Projekt

Från meningslös väntan till meningsfull förberedelse

Sensorer hjälper patienter med bröstcancer att förbereda sig för strålningsbehandling

bd+briefcase Projekt

Framtidens skogsbruk

Skonsam och automatiserad trädplantering i projektet BraSatt