Hoppa till innehåll

Osstell Connect

Ekosystem för tandimplantat

Osstell

iPad-liknande prototyp som visar Osstell Connect
Person som håller i en iPad-liknande prototyp som visar Osstell Connect. Hand som håller i Ostells instrument som mäter stabilitet i implantat.

Osstell Connect - Väljer rätt implantat som läker snabbare

När en tand går förlorad är tandimplantat en räddning för många. Många gånger blir det så bra att det känns som dina egna tänder, då titanet i implantatet har en unik förmåga att växa samman med käkbenet. Men att välja rätt implantat och hantera läkningsprocessen är komplext. Osstells produkter hjälper tandläkare bättre planera och bedöma läkningsprocessen och gör livet lite lättare för patienten.

Visualisering av tänder där en tand är ersatt med ett implantat där Ostells instrument mäter stabilitet i implantatet.

Från mun till moln

Avgörande för en lyckad implantatbehandling är implantatstabilitet – även kallad osseointegration. Osstells unika instrument mäter stabilitet i implantat för att bedöma rätt tidpunkt för att sätta in tänder. För att bygga vidare på all den kunskap och data om läkningsprocessen utvecklades produktfamiljen med ett nytt uppkopplat instrument Osstell Beacon och en redesign av deras molntjänst Osstell Connect.

Diagram som visar insamlad data om osseointegration.

Samlad data hjälper fler patienter

Osstell Beacon, ett handhållet instrument, registrerar stabiliteten hos implantat och skickar denna till Osstell Connect i molnet.

Tillsammans samlar dessa produkter in data om osseointegration och visualiserar läkeprocessen på ett enkelt sätt. Osstell Connect ger möjligheten för fler tandläkare att genomföra en komplicerad behandling. Det blir som att ha en erfaren tandläkaren vid sin sida och säkrar att rätt beslut tas vid rätt tidpunkt.

Visualisering av Ostells instrument som mäter stabilitet i implantat.

bd+briefcase Projekt

Resvinn - Mindre svinn, mera mat

Metoder för att minska matsvinnet i Sverige.

bd+briefcase Projekt

Spårbarhet för en cirkulär framtid

Möjligheter för ett spårbarhetssystem för elektronik och dess komponenter

bd+briefcase Projekt

Videoapp för journalister

Clipsk gör det snabbt och enkelt att klippa klipp på språng.

bd+briefcase Projekt

WWFs matkalkylator

Klarar din måltid klimatmålen?

bd+briefcase Projekt

Osstell Connect

Ekosystem för tandimplantat

bd+briefcase Projekt

Laddstationskartan

Fler laddstationer och mindre laddångest

bd+briefcase Projekt

Energiresilient vardag

Visioner för en vardag med begränsad el

bd+briefcase Projekt

Från meningslös väntan till meningsfull förberedelse

Sensorer hjälper patienter med bröstcancer att förbereda sig för strålningsbehandling

bd+briefcase Projekt

Framtidens skogsbruk

Skonsam och automatiserad trädplantering i projektet BraSatt