Resvinn - Mindre svinn, mera mat

Metoder för att minska matsvinnet i Sverige.

bd+briefcase

Vinnova

Vi måste hjälpas åt

Maten som slängs varje år i världen skulle kunna räcka till 2 miljarder människor - idag finns det knappt 1 miljard undernärda människor i världen

Det går inte att ensamt lösa en så komplex utmaning som matsvinn. Resvinn fokuserar på överskottsmat* tidigt i konsumtionsledet, innan det hinner bli till matsvinn** genom att restauranger, skolor och välgörenhetsorganisationer räddar överskottsmat från butiker och grossister.

Genom att visa att det går att laga bra mat av sånt som ofta ratas hemma eller i butik inspireras elever och restaurangbesökare till nya tankesätt. För vi behöver tänka om och tänka nytt för att minska matsvinnet i våra svenska hushåll.

* Överskottsmat är mat som går att äta men som riskerar att slängas för att den inte går att sälja, t.ex. en ledsen tomat eller en förpackning med potatis där bäst-före datumet passerat i butiken.

** Matsvinn är mat som har slängts, men som skulle kunnat säljas eller ätas om den hanterats annorlunda.

https://www.wfpusa.org/articles/8-facts-to-know-about-food-waste-and-hunger/

Tänk globalt, agera lokalt

Lärdomar och insikter har samlats ihop till rekommendationer, guider och utbildningsmaterial inom fem viktiga områden: logistik, affärsmodeller, beteenden, IT-system, och restaurangers omställning.

På så sätt kan nya företag och organisationer få en rivstart i att sätta upp sina egna samarbeten - för nyckeln är att detta sker lokalt. Maten har ofta kort hållbarhet, och vi vill inte skapa mer utsläpp från långa transporter.

Värdesätt maten

Cirka en tredjedel av världens mat går till spillo eller 1,3 miljarder ton per år. Ett grundläggande problem är att det är för billigt att slänga mat - relativt andra aktiviteter som behövs för att maten ska kunna räddas. I samtliga fall av de som undersöktes och testades var det billigare att betala för avfallshanteringen jämfört med att transportera motsvarande mängd överskottsmat.

För att få till en systemförändring måste det till en tydlig ekonomisk utmaning kopplad till att slänga mat.

Källa: UNEP Food Waste Index Report 2021

bd+briefcase Projekt

Resvinn - Mindre svinn, mera mat

Metoder för att minska matsvinnet i Sverige.

bd+briefcase Projekt

Spårbarhet för en cirkulär framtid

Möjligheter för ett spårbarhetssystem för elektronik och dess komponenter

bd+briefcase Projekt

Videoapp för journalister

Clipsk gör det snabbt och enkelt att klippa klipp på språng.

bd+briefcase Projekt

WWFs matkalkylator

Klarar din måltid klimatmålen?

bd+briefcase Project

Osstell Connect

Ekosystem för tandimplantat

bd+briefcase Project

Framtidens skogsbruk

Skonsam och automatiserad trädplantering