Hoppa till innehåll

Framtidens skogsbruk

Skonsam och automatiserad trädplantering i projektet BraSatt

Södra Skogsägarna

3D visualisering som visar Planteringsroboten när den åker på mossa och stenar.
Hand som plockat upp en trädplanta från en asfalterad mark. På marken där handen plockat upp plantan finns det flera plantor som står i en rad.

Innovation som säkrar en ny generation träd

Skog planteras idag som man alltid har gjort. Maskiner förbereder jorden genom att harva marken i långa fåror med onödiga markskador som följd och därefter sätts plantan för hand. Alltför många plantor dör inom första året. För att fler ska överleva arbetar vi med Södra Skogsägarna för att ta fram en mer skonsam planteringsmetod med hjälp av ny teknik.

Visionen är en robot som med precision hittar till och förbereder jorden på den bästa växtplatsen och sätter plantan på rätt ställe, med rätt djup. Därmed skapar vi de bästa förutsättningarna för en livskraftig skog och ett lättare och roligare skogsvårdsarbete.

Finger som pekar på en utskriven skiss av planteringsroboten som ligger på den fysiska robotens däck

Planteringsrobot med ögon och öron

Skogen är en känslig miljö med många olika levande organismer som samverkar. Det är också en varierad miljö, kuperad med stockar och stenar. Att här applicera teknik som självkörande fordon och samtidigt inte störa ekosystemet mer än nödvändigt är en utmaning som inte gjorts förut.

Med hjälp av AI och sensorer hanterar maskinen olika förutsättningar på ett konsekvent sätt. Effektiv och med precision. Och med hjälp av exakta koordinater om varje planta, byggs en kunskapsbank för framtiden.

Två personer i reflexväst som står framför planteringsroboten i skogen.

En trofast kompanjon i skogen

Sida vid sida i skogen arbetar maskinen och operatören. Men vem gör vad och vilka andra vill vara med? Här öppnas för att skogsägarna ska kunna planera och följa planteringen i realtid. Vår uppgift är att säkra att operatören intuitivt och enkelt ska kunna leda och planera robotens arbete.

Därefter designa och sy ihop de olika digitala gränssnitten till en sömlös upplevelse för operatören och andra användare. Vi fyller också robotens hjärna och sinnen genom att ta fram en ruttplanerare. Med hjälp av data om terrängen kan ett förslag på bästa rutt tas fram så att bränsleförbrukningen minimeras, körskador minskar och natur- och kulturlämningar skyddas.

Realistisk visualisering av planteringsroboten när den åker över mossa och stenar.
Fem personer som står under ett uppsatt soltält ute i skogen. Till höger om tältet står en planteringsrobot.

Fakta om BraSatt

Södra skogsägarna, Boid och 6 andra partners tar fram en prototypmaskin som ska testas i fält planteringssäsongen 2023. Boids roll i projektet är att ta fram en målbild för användarupplevelsen, både skogsägaren och operatörens, en ruttplanerare, att utveckla digitalt gränssnitt för maskinen samt ta fram maskinens industridesign. Men resultaten från projektet är mer än en robot: BraSatt är ett innovationsprojekt som gör mycket ny teknik tillgänglig för framtidens skogsbruk.

bd+briefcase Projekt

Resvinn - Mindre svinn, mera mat

Metoder för att minska matsvinnet i Sverige.

bd+briefcase Projekt

Spårbarhet för en cirkulär framtid

Möjligheter för ett spårbarhetssystem för elektronik och dess komponenter

bd+briefcase Projekt

Videoapp för journalister

Clipsk gör det snabbt och enkelt att klippa klipp på språng.

bd+briefcase Projekt

WWFs matkalkylator

Klarar din måltid klimatmålen?

bd+briefcase Projekt

Osstell Connect

Ekosystem för tandimplantat

bd+briefcase Projekt

Laddstationskartan

Fler laddstationer och mindre laddångest

bd+briefcase Projekt

Energiresilient vardag

Visioner för en vardag med begränsad el

bd+briefcase Projekt

Från meningslös väntan till meningsfull förberedelse

Sensorer hjälper patienter med bröstcancer att förbereda sig för strålningsbehandling

bd+briefcase Projekt

Framtidens skogsbruk

Skonsam och automatiserad trädplantering i projektet BraSatt