o

Strategisk produktdesign.

I våra projekt utgår vi alltid ifrån två saker: Att målet är glasklart men att resultatet är ovisst. Detta ger frihet att tänka fritt, och ger utrymme för större produktupplevelser.

Multidimensionell designprocess

Vår icke-linjära metodik öppnar upp nya vägar och möjligheter, och ger mycket större utrymme för innovation. Om du vill skapa långsiktig affärsnytta så behöver vi börja redan på ruta noll, det vi kallar pre-design, långt innan en konkret idé har kristalliserats.

Pre-design

Forskning & efterforskning

Allt du behöver är ett mål, sedan får designprocessen successivt staka ut vägen dit. Vi samarbetar med forskare, vi gör en utförlig design due-diligence och vi interagerar med användare för att skapa en tydlig bild av var marknaden är på väg och hur användarbeteenden förändras.

bd+lightbulb UX Research

bd+checkbox Design due-diligence

bd+user Användarstudier

🙂 Effektkartläggning

bd+pen Workshops

bd+globe Omvärldsanalys

Strategi

Strategisk konkretisering

Vi testar, utforskar och verifierar designprinciper baserat på den data vi samlat in. Vi kartlägger affärsmöjligheter och risker för att försäkra oss om att designprinciperna tål tidens tand, och vi tar kontinuerligt in feedback från slutanvändare.

När projektet lämnar denna fas så har vi samlat på oss alla byggklossar som behövs när vi lägger grunden för framgångsrik och resilient produktdesign.

bd+trophy Produktstrategi

bd+user Användartester

bd+pen Workshops

bd+st Customer journey mapping

bd+peg Roadmapping

bd+recycle Service design

Produktion

Lösningsoberoende realisering

Eftersom pre-design styr slutresultatet så jobbar vi lösningsoberoende och vi kommer alltid att välja den väg som gynnar produkten mest.

Vi gör prototyper, vi utvärderar och vi förädlar konceptet för att slutligen leverera en produkt som är antingen redo för marknaden, eller redo för vidare forskning.

bd+coffee Prototyping

bd+cursor Grafisk design

bd+user Användartester

bd+camera VR/AR

bd+link Industridesign

bd+hea Utveckling

Är vår metod rätt för ditt projekt?

Osäker på om en multidimensionell designprocess är rätt för dig? Vi börjar alla samarbeten med en förutsättningslös diskussion för att se om vi är en bra matchning.

Helene Pilström

Helene Pilström

Business Development

helene.pilstrom@boid.se

bd+briefcase Projekt

Videoapp för journalister

Clipsk gör det snabbt och enkelt att klippa klipp på språng.

bd+briefcase Projekt

Spårbarhet för en cirkulär framtid

Möjligheter för ett spårbarhetssystem för elektronik och dess komponenter

bd+briefcase Projekt

Resvinn - Mindre svinn, mera mat

Metoder för att minska matsvinnet i Sverige.

bd+briefcase Projekt

WWFs matkalkylator

Klarar din måltid klimatmålen?